Kontakt - Posterunki/Dzielnicowi w Powiecie - Dane teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane teleadresowe

Kontakt - Posterunki/Dzielnicowi w Powiecie

1. Posterunek Policji w Szydłowie 64-930 Szydłowo ul. Szydłowo 52

Dyżur pełniony w każdy poniedziałek godz. 10.00-14.00 oraz środę w godz. 8.00-10.00

Kierownik Posterunku mł. asp. Rafał Kozłowski tel. 67 353 18 90

Posterunek Policji w Szydłowie nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pile 67 353 19 00

Dzielnicowi:

Rejon nr 1 - sierż. sztab. Daniel Remiszewski tel. 786 936 449 - dzielnicowy.szydlowo1@po.policja.gov.pl

miejscowości: Szydłowo, Jaraczewo, Pokrzywnica, Nowy Dwór, Leżenica, Kolonia Leżenica, Róża Wielka, Kolonia Róża Wielka, Kolonia Róża Wielka, Róża Mała, Różanka, Kolonia Busz, Gądek, Kłoda.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Jaraczewo – rejon placu zabaw i przystanku. W powyższym miejscu dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego, zaśmiecania i dewastacji mienia.

 

Rejon nr 2 -  st. sierż. Przemysław Podemski tel. 516 938 871dzielnicowy.szydlowo2@po.policja.gov.pl

 

miejscowości: Dolaszewo, Cyk, Kotuń, Dąbrowa, Coch, Skrzatusz, Wildek, Klęśnik, Pluty, Furman.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Kotuń– sklep spożywczy, spożywanie alkoholu w obrębie sklepu.

 

Rejon nr 3 - asp. Justyna Krokos tel. 786 936 448dzielnicowy.szydlowo3@po.policja.gov.pl

miejscowości: Zawada, Stara Łubianka, Nowa Łubianka, Tarnowo, Zabrodzie, Krępsko, Dobrzyca, Czaplino, Stacja PKP Płytnica.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Stara łubianka – boisko. W powyższym miejscu dochodzi do grupowania się młodzieży oraz zaśmiecania.

 

2. Posterunek Policji w Wysokiej ul. Kościelna 16/2

Kierownik Posterunku asp. sztab. Krzysztof Nowicki – tel. 67 353 18 40

Dyżur pełniony w każdy poniedziałek godz. 10.00-14.00

Posterunek Policji w Wysokiej nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pile 67 353 19 00

Dzielnicowi:

Rejon nr 1 - sierż. sztab. Dawid Karski tel. 786 936 444 - dzielnicowy.wysoka1@po.policja.gov.pl

miejscowości: Bądecz, Sędziniec, Wysoka.

Zaplanowane działania priorytetowe:

W ostatnim półroczu nastąpił wzrost zgłoszeń mieszkańców oraz przedstawicieli Rady Miasta dotyczących wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Strzeleckiej koło banku oraz ul. Plac Powstańców Wlkp. dotyczących nieprawidłowego zatrzymania i postoju pojazdów tj.

    • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię

    • w odległości mniejszej niż 10m od skrzyżowania

    • parkowanie na chodniku

W powyższym rejonie zostało ograniczone zjawisko wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem, jednakże nadal ono występuje w związku z czym plan priorytetowy zostaje przedłużony na okres 6-miesięcy.

 

Rejon nr 2 - asp. sztab.  Szymon Pawłowski tel. 786 936 443 - dzielnicowy.wysoka2@po.policja.gov.pl

miejscowości: Czajcze, Gmurowo, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Kostrzynek, Młotkowo, Mościska, Nowa Rudna, Rudna, Stare, Mościska, Tłukomy, Wysoczka, Wysoka Mała, Wysoka Wielka.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Notoryczne spożywanie alkoholu przez osoby nietrzeźwe, w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Młotkowo. Do przedmiotowych zdarzeń dochodzi w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

 

3. Posterunek Policji w Łobżenicy ul. Wyrzyska 18

Kierownik Posterunku asp.  Marcin Dębicki - tel. 67 353 18 70

Dyżur pełniony w każdy poniedziałek 10.00-14.00 oraz piątek w godz. 8.00-10.00

Posterunek Policji w Łobżenicy nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pile 67 353 19 00

Dzielnicowi:

Rejon nr 1 - sierż. sztab. Andrzej Piszczek tel. 786 936 440 - dzielnicowy.lobzenica1@po.policja.gov.pl

miejscowość: Łobżenica.

Zaplanowane działania priorytetowe:

W ostatnim czasie nastąpił wzrost anonimowych zgłoszeń o uciążliwym dla mieszkańców spożywaniu alkoholu przez osoby nietrzeźwe, przy sklepie monopolowym w Łobżenicy na ul. 1-go Maja, w trakcie przebywania osoby te głośno się zachowują oraz zanieczyszczają teren przy sklepie. Zagrożenie określono na podstawie skarg mieszkańców oraz na podstawie własnych spostrzeżeń.

 

Rejon nr 2 - asp. sztab. Maciej Knioła tel. 786 936 441 - dzielnicowy.lobzenica2@po.policja.gov.pl

miejscowości: Luchowo, Kościerzyn Mały, Kruszki, Kunowo, Piesna, Rataje, Szczerbin, Walentynowo, Wiktorówko.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Zagrożenie występujące na terenie podległego rejonu służbowego w miejscowości Luchowo w którym występuje problem w postaci nieprzestrzegania przez kierowców zespołu pojazdów ciężarowych parkowania na terenie zabudowanym. Powyższe zagrożenie występuje w godzinach popołudniowych oraz popołudniowo nocnych. Ponadto w tej miejscowości występuje zagrożenie w postaci przekroczenia dozwolonej prędkości przez kierujących. Zagrożenie określono na podstawie zgłoszeń mieszkańców i sołtysa.

 

Rejon nr 3 - st. asp. Mirosław Lewczan tel. 786 936 442dzielnicowy.lobzenica3@po.policja.gov.pl

miejscowości: Chlebno, Dębno, Dziegciarnia, Dziunin, Dźwierszno Małe, Dźwierszno Wielkie, Fanianowo, Ferdynandowo, Izdebki, Liszkowo, Topola, Trzeboń, Witrogoszcz.

Zaplanowane działania priorytetowe:

W ostatnim czasie nastąpił wzrost anonimowych zgłoszeń o uciążliwym dla mieszkańców spożywaniu alkoholu przez osoby nietrzeźwe, przy sklepie spożywczym w Dębnie należącym do GS Łobżenica, w trakcie przebywania osoby te głośno się zachowują oraz zanieczyszczją teren przy sklepie. Zagrożenie określono na podstawie, zgłoszeń w krajowej mapie zagrożeń skarg mieszkańców oraz na podstawie własnych spostrzeżeń.

 

4. Posterunek Policji w Białośliwiu ul. Lipowa 6

Kierownik Posterunku mł. asp. Dawid Piechowiak - tel. 67 353 18 50

Dyżur Pełniony w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

Posterunek Policji w Białośliwiu nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pile 67 353 19 00

Dzielnicowi:

Rejon nr 1 - sierż. sztab.  Rafał Zych tel. 786 936 445 - dzielnicowy.bialosliwie1@po.policja.gov.pl

Gmina Białośliwie: Białośliwie, Kocik,Dworzakowo, Nieżychowo, Nieżychówko, Tomaszewo, Pobórka Mała, Pobórka Wielka,Krostkowo, Dębówko Stare, Dębówko Nowe.

Zaplanowane działania priorytetowe:

W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost zgłoszeń dotyczących zagrożeń tj: grupowania się nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Dot. zbioru przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie miejscowości Białośliwie a w szczególności:

- Białośliwie, Dworzec PKP ul. Dworcowa 1

- Białośliwie, Kolejka Wąskotorowa ul. Strzelecka 8

Wśród powyższego zbioru wykroczeń wymienić można następujące przypadki łamania przepisów tj.:

- spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

- grupowania się nieletnich zagrożonych demoralizacją

- dewastację mienia

Do powyższych zgłoszeń najczęściej dochodzi w godzinach wieczornych i nocnych. Zgłoszenia wynikają najczęściej z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji od mieszkańców gminy.

 

Rejon nr 2 - st. sierż. Tomasz Sik tel. 516 953 488 - dzielnicowy.miasteczkokrajenskie1@po.policja.gov.pl

Gmina Miasteczko Krajeńskie: MiasteczkoKrajeńskie, Arentowo, Miasteczko Huby, Brzostowo Stare, Brzostowo, Grabówno, Grabiona,Okaliniec, Solnówko, Wolsko.

Zaplanowane działania priorytetowe:

W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost zgłoszeń dotyczących wykroczeń tj: spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Dot. zbioru przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie miejscowości Miasteczko Krajeńskie a w szczególności:

- Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki Skytpark

- Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki Plac zabaw

. Wśród powyższego zbioru wykroczeń wymienić można następujące przypadki łamania przepisów tj.:

- spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem

- zakłócanie spokoju i porządku publicznego

Do powyższych zgłoszeń najczęściej dochodzi w godzinach popołudniowo – wieczornych. Zgłoszenia wynikają najczęściej z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji od mieszkańców gminy.

 

 

5. Komisariat Policji w Wyrzysku ul. Kościuszki 17

Komendant Komisariatu Policji asp. Dominik Pleśniak – tel. 67 353 18 20

Dyżur pełniony w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

Komisariat Policji w Wyrzysku nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pile 67 353 19 00

Dzielnicowi:

Rejon nr 1 - asp. sztab. Sebastian Kowalski tel. 786 936 439 - dzielnicowy.wyrzysk1@po.policja.gov.pl

Wyrzysk: ul. Akacjowa, ul. Aleje, ul. Bydgoska, ul. Grunwaldzka, ul. Kalinowa ul. Kościuszki, ul. Krajeńska, ul. Kwiatowa, ul. Lipowa, ul. Łączna, ul. Makowa, ul. Modrakowa, ul. Pocztowa, ul. Polna, ul. Pomorska, ul. Radzyńskich, ul. Różana, ul. Rzeczna, ul. Skarbowy, ul. Staszica, ul. Wiejska, ul. Wierzbowa; miejscowości: Auguścin, Bagdad, Bielawy Nowe, Glesno, Gleszczonek, Kosztowo, Marynka, Rzęszkowo, Stefanowo.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Zakłócenie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz żebractwo, używanie środków odurzających w rejonie placu rekreacji w Wyrzysku przy ul. Aleje.

Zagrożenie określono na podstawie zgłoszeń mieszkańców w formie telefonicznej oraz KMZB.

 

Rejon nr 2 - asp. Juliusz Konopa tel. 786 936 438 - dzielnicowy.wyrzysk2@po.policja.gov.pl

Wyrzysk: ul. 22 Stycznia, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Dębowa, ul. Gołębia, ul. Jesionowa, ul. Jodłowa, ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Młyńska, ul. Parkowa, Pl. Wojska Polskiego, ul. Pod Czubatką, ul. Podgórna, ul. Przemysłowa, ul. Szpitalna, ul. Ślusarska, ul. Świerkowa, ul. Targowisko, ul. Zduny, miejscowości: Dobrzyniewo, Falmierowo, Gromadno, Klawek, Kościerzyn Wielki, Masłowo, Młotkowo, Polinowo.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Zakłócenie porządku publicznego poprzez głośne krzyki, hałasy, zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w godzinach popołudniowych w rejonie sklepu spożywczego mieszczącego się w Wyrzysku na Placu Wojska Polskiego 5. Zagrożenie określono na podstawie zgłoszeń mieszkańców, własnych ustaleń oraz prowadzonych w KP Wyrzysk spraw o wykroczenia.

 

Rejon nr 3 - st. sierż. Andrzej Ziarnik  tel. 786 936 437 - dzielnicowy.wyrzysk3@po.policja.gov.pl

miejscowości: Anusin, Bąkowo, Dąbki, Karolewo, Komorowo, Konstantynowo, Osiek n. Notecią, Ostrówek,  Polanowo, Ruda, Wyciąg, Zielona Góra, Żelazno, Żuławka

Zaplanowane działania priorytetowe:

Zakłócanie porządku publicznego i ciszy nocnej oraz spożywanie alkoholu na terenie stadionu w Osieku nad Notecią. Stadion znajduje się w pobliżu osiedla domów jednorodzinnych. Do powyższych zdarzeń dochodzi w godzinach wieczornych tj.: 18: 00 – 23: 00 młodzież poprzez głośne krzyki, rozmowy zakłóca porządek/ciszę nocną, spożywa alkohol, zaśmieca teren stadionu. Zagrożenie określone na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz własnych ustaleń.

 

6. Posterunek Policji w Ujściu ul. Staszica 8

Kierownik Posterunku mł. asp. Marek Raźniewski – tel. 67 353 18 80

Dyżur pełniony w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 oraz w każdą środę 8.00-10.00

Posterunek Policji w Ujściu nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pile 67 353 19 00

Dzielnicowi:

Rejon nr 1 - Zastępstwo pełni sierż. sztab. Piotr Muszyński tel. 786 936 450 - dzielnicowy.ujscie1@po.policja.gov.pl

miejscowość: Ujście.

Zaplanowane działania priorytetowe:

W podległym rejonie służbowym nr 1, tj: Miasta Ujścia na dzień dzisiejszy najbardziej zagrożonym rejonem jest ul. Notecka 4 w rejonie remizy OSP. Ogólny problem ze spożywaniem alkoholu i popełniania wykroczeń pod jego wpływem.

 

Rejon nr 2 - sierż. sztab. Piotr Muszyński tel.786 936 451 - dzielnicowy.ujscie2@po.policja.gov.pl

miejscowości: Bronisławki, Byszki, Chrustowo, Jabłonowo, Kruszewo, Mirosław, Mirosław Ujski, Nowa Wieś Ujska, Węglewo.

Zaplanowane działania priorytetowe:

W podległym rejonie służbowym nr II na dzień dzisiejszy najbardziej zagrożonym rejonem jest miejscowość Mirosław. Ogólny problem ze spożywaniem alkoholu i popełniania wykroczeń pod jego wpływem.

7. Posterunek Policji w Kaczorach Plac Jana Pawła II 28

Kierownik Posterunku asp. sztab. Adam Stępniewski – tel. 67 353 18 30

Dyżur pełniony w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 oraz w każdą środę 8.00-10.00

Posterunek Policji w Kaczorach nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu proszę kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Pile 67 353 19 00

Dzielnicowi:

Rejon nr 1 - mł. asp. Łukasz Kujawa tel. 786 936 446 - dzielnicowy.kaczory1@po.policja.gov.pl

miejscowości: Byszewice, Dziembowo, Dziembówko, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Kaczory: ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Chodzieska od nr 16 do 30, ul. Dębowa, ul. Dworcowa od nr 1 do 16, ul. Górna, ul. Grabowa, ul. Kasztanowa,  ul. Klonowa, ul. Kościelna, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Mleczna, ul. Nad Stawami, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Równopolska, ul. Rzadkowska, ul. Słoneczna, ul. Sosnowa, ul. Śmiłowska od nr 1 do 12 B, oś. Przylesie, oś. XXX Lecia,

Zaplanowane działania priorytetowe:

Dziembowo – boisko sportowe - spożywanie alkoholu oraz środków odurzających w ciągu całego tygodnia w godz. 10:00/24:00.

 

Rejon nr 2 - asp. Maciej Mandelke tel. 786 936 447 - dzielnicowy.kaczory2@po.policja.gov.pl

miejscowości: Brodna, Jeziorki, Śmiłowo, Śmiłowo Jachna, Zelgniewo, Kaczory: ul. Chabrowa, ul. Chodzieska od nr 1 do 15, ul. Dworcowa od nr 17 do 29, ul. Dziembowska, ul. Gajowa, ul. Jasna, ul. Kwiatowa, ul. Krótka, ul. Nowe Osiedle, ul. Piekarska, ul. Pilska, ul. Polna, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Śmiłowska od nr 13 do 20, ul. Topolowa, Kaczory Gancarskie, Kaczory Żabstowo.

Zaplanowane działania priorytetowe:

Kaczory ul. Pilska 1 - teren sklepu „GROSZEK” - interwencje w związku z kradzieżami, zaśmiecaniem, żebractwem, spożywaniem alkoholu przez osoby przebywające w pobliżu sklepu w ciągu całego tygodnia w godz. 8:00/20:00.

 

Metryczka

Data publikacji 29.03.2018
Data modyfikacji 17.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Robert Rak
Osoba modyfikująca informację:
Robert Rak
do góry