Kontrole - Komenda Powiatowa Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole

 

Lp.

Jednostka kontrolująca

Czas trwania

                Temat kontroli

 

 

1.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

16.01.2008r

18.01.2008r

Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod kątem stopnia realizacji Zarządzenia nr 528 KGP

2.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu

29.01.2008r

29.01.2008r

Legalność i prawidłowość przebiegu wykonywania zatrzymań.

Prawidłowość  rozmieszczeń.

Stan zabezpieczenia technicznego

3.

KWP Poznań

WOIN

05.02.2008r

13.02.2008r

Kontrola stanowiska ODN.

Kontrola stanowisk wyposażonymi w szyfratory Delta.

System faxowy

4.

KWP Poznań

02.04.2008r

03.04.2008r

Prawidłowość rejestracji osób poszukiwanych w policyjnych bazach danych KSIP i POSIGRAF

5.

KWP Poznań

09.04.2008r

10.04.2008r

Kontrola warunków służby pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

6.

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA

12.06.2008r

12.06.2008r

Pomieszczenia dla osób zatrzymanych

7.

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA

24.09.2008r

24.09.2008r

Stacja Obsługi Pojazdów

8.

KWP Poznań

30.03.2009

 

30.03.2009

Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków w KPP Piła za 2008, 2009 r.

9.

KWP Poznań

08.04.2009

 

08.04.2009

Kontrola zagadnień zawartych w planie Naczelnika WRD KWP w Poznaniu

10.

MSWiA

22.04.2009

 

22.04.2009

Kontrola pomieszczeń składnicy akt KPP w Pile

11.

KWP Poznań

08.06.2009

 

08.06.2009

Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej

12.

KWP Poznań

11.05.2009

 

11.05.2009

Efektywność funkcjonowania policyjnych Stacji Obsługi Pojazdów

13.

MSWiA

05.08.2009

 

05.08.2009

 

Kontrola pomieszczeń dla osób zatrzymanych

14.

KWP Poznań

13.08.2009

 

14.08.2009

 

Zakres i jakość podejmowanych działań przez Policję związanych z zabezpieczeniem imprez masowych

15.

KWP Poznań

14.12.2009

 

14.12.2009

Kontrola dotycząca zaginięcia dokumentu, zakresu organizacji Kancelarii Tajnej oraz obiegu dokumentacji niejawnej KPP w Pile

16.

KWP Poznań

23.03.2010

 

23.03.2010

Prawidłowe gospodarowanie funduszem operacyjnym Policji w Pile w 2009 roku.

17.

MSWiA

05.05.2010

 

06.05.2010

Kontrola Sanitarna KPP w Pile

18.

KWP Poznań

09.09.2010

 

17.09.2010

Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz nadzór na prowadzeniem postępowań powypadkowych

19.

KWP Poznań

27.09.2010

 

28.09.2010

Kontrola służby pełnionej w PdOZ, problematyka wykroczeń, Ogniwa służby patrolowo-interwencyjnej

20.

KWP Poznań

22.10.2010

 

30.11.2010

Zasadność ponoszenia kosztów w postępowaniach przygotowawczych

21.

Komendant KWP Poznań

27.10.2010

Kontrola pracy KPP w Pile

22.

KWP Poznań

28.02.2011

 

28.02.2011

Kontrola dotycząca zatrudnienia pracowników cywilnych i korpusu służby cywilnej, prawidłowości dot. zakresu obowiązków, zawieranych umów cywilno-prawnych

23.

Główny Inspektorat Sanitarny

19.04.2011

 

20.04.2011

Kontrola sanitarna obiektu KPP w Pile

24.

KWP Poznań

05.10.2011

 

05.10.2011

Problematyka przemocy w rodzinie, procedura „Niebieskiej karty”

25.

KWP Poznań

05.10.2011

 

07.10.2011

Czynności nadzorcze w zakresie organizacji służby oraz czynności w sprawach o wykroczenia

26.

KWP Poznań

18.10.2011

 

20.10.2011

Funkcjonowanie stanowisk ODN, KCIK, PSI PSRS, ochrona danych osobowych, dokumentacja KSI oraz przemoc w rodzinie, wymienne nośniki informacji, pozostałe stanowiska komputerowo-internetowe

27.

KWP Poznań

25.10.2011

 

30.11.2011

 

Sprawdzenie prawidłowości naliczania uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń pracowników Policji

28.

KWP Poznań

24.11.2011

 

24.11.2011

Pełnienie służby w PdOZ, dokumentacja oraz wyposażenie

29.

KWP Poznań

15.12.2011

 

15.12.2011

Czynności nadzorcze w zakresie sprawowanego nadzoru nad organizacją i pełnieniem służby zewnętrznej

30.

KWP Poznań

23.01.2012

 

23.01.2012

Czynności nadzorcze w zakresie wykonywania działań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości samochodowej

31.

KWP Poznań

06.02.2012

 

31.03.2012

Sprawdzenie prawidłowości użycia sił i oddziałów Policji do zabezpieczenia imprez masowych

32.

KWP Poznań

05.07.2012

 

05.07.2012

Kontrola pracy pełnomocnika OIN i kierownika kancelarii tajnej w zakresie obiegu dokumentów, prowadzonych postępowań sprawdzających, fizycznej ochrony, funkcjonowania kancelarii tajnej

33.

KWP Poznań

24.07.2012

 

31.08.2012

Kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości prowadzenia postępowań szkodowych w okresie 1.01.2011 do 31.12.2011

34

KWP Poznań

20.08.2012

 

20.08.2012

Badania-czynności nadzorcze w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń osób

35.

KWP Poznań

12.11.2012

 

12.11.2012

Kontrola zgodności stanów ewidencyjnych broni i amunicji będącej w dyspozycji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego

36.

KWP Poznań

13.11.2012

 

13.11.2012

Kontrola pełnienia służby w PdOZ KPP w Pile

37.

MSW

18.02.2013

 

18.02.2013

Kontrola pomieszczeń dla osób zatrzymanych KPP w Pile

38.

KGP

24.06.2013

 

26.06.2013

Kontrola w zakresie realizacji zadań nałożonych na Policję przez ustawę z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych oraz funkcjonowania składnicy akt

39.

MSW

19.06.2013

 

19.06.2013

Kontrola sanitarna KPP w Pile

40.

KWP Poznań

22.07.2013

 

22.07.2013

Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości gospodarowania funduszami operacyjnymi Policji w KPP w Pile w 2013 roku

41

KWP Poznań

24.09.2013

 

24.09.2013

Kontrola na temat prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

Metryczka

Data publikacji : 25.06.2009
Data modyfikacji : 27.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojciechowski
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojciechowski KPP Piła
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Zeszot
do góry