Niepodjęte depozyty

Ogłoszenie o niepodjętych depozytach - ważne informacje!

Komendant Powiatowy Policji w Pile działając na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006 r., Nr 208, poz.1537 ze zmianami) wykonując obowiązek zwrotu zatrzymanych rzeczy w postaci pojazdów oraz części samochodowych, z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia osoby uprawnionej, wzywa osoby uprawnione (lub następców prawnych) bądź inne osoby, na które przeszły prawa i obowiązki dotyczące wyżej wymienionych pojazdów do niezwłocznego odbioru niżej wymienionych pojazdów i ich części.

W sprawie odbioru ww. depozytu, upoważniony przedstawiciel winien stawić się w dniu roboczym (w godzinach 7:30-15:30), w Komendzie Powiatowej Policji w Pile pod adresem 64-920 Piła, ul. Bydgoska 117. Przed odbiorem wymaga się uprzedniego kontaktu telefonicznego pod numer 47 77 415 30.

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia ogłoszenia niniejszego wezwania, to jest do dnia 17.01.2025r. W przypadku niepodjęcia ww. depozytu we wskazanym terminie Komendant Powiatowy Policji w Pile wystąpi do sądu z wnioskiem o jego likwidację, który następnie zostanie przekazany na własność Skarbu Państwa, stosownie do treści Ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.

 


 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2022
Data modyfikacji 11.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Zeszot
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Zeszot
do góry