OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY - Ogłoszenia o wolnych stanowiskach - Komenda Powiatowa Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE ul. Bydgoska 113, 64-920 PIŁA

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PILE poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPRZĄTACZKA umowa na czas określony do dnia ustania przyczyny usprawiedliwionej nieobecności sprzątaczki (umowa „na zastępstwo)

WYMIAR ETATU: 1 (pełen etat)

LICZBA STANOWISK: 1 MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Komenda Powiatowa Policji w Pile,

ul. Bydgoska 113, 64-920 Piła

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. Codzienne utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile, poprzez:

 • odkurzanie wykładzin i dywanów,

 • zamiatanie i wycieranie podłóg,

 • opróżnianie koszy na śmieci,

 • mycie parapetów i drzwi,

 • wycieranie kurzu na biurkach oraz sprzętach i urządzeniach biurowych;

 1. Codzienne sprzątanie łazienek i toalet poprzez mycie urządzeń sanitarnych, luster, posadzek i ścian wyłożonych glazurą;

 2. Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ciągach komunikacyjnych oraz korytarzach w przydzielonych do sprzątania rejonach, poprzez zamiatanie i zmywanie podłóg;

 3. Mycie, w miarę potrzeby, okien znajdujących się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile;

 4. Podlewanie kwiatów i roślin znajdujących w holu, sali konferencyjnej oraz na korytarzach;

 5. Udział w przygotowaniu, organizowaniu narad i odpraw służbowych oraz imprez okolicznościowych i uroczystości organizowanych przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Pile, poprzez sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń przed i po ich zakończeniu;

 6. Wykonywanie innych czynności na polecenie Naczelnika Wydziału Ogólnego oraz Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Pile, zgodnie z zakresem działania Wydziału Ogólnego.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie podstawowe,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca jednozmianowa, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00,

 • praca wewnątrz budynku,

 • kontakt z detergentami, wodą i kurzem,

 • występują bariery architektoniczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys/CY i list motywacyjny,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych,

 • inne np. kserokopia dokumentów potwierdzających stopień niepełnosprawności.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty można składać osobiście w budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile lub przesłać pocztą pod adres:

Komenda Powiatowa Policji w Pile Wydział Ogólny

ul. Bydgoska 113 64-920 Piła

 

INNE INFORMACJE:

 • Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze według IV kategorii zaszeregowania w wysokości 1 826,00 zł brutto + 4,37% premii oraz dodatek za wysługę lat,

 • W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numer telefonu

(067) 353-14-03 – sierż. szt. Magdalena Gładka.

Metryczka

Data publikacji 05.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Robert Rak
do góry