Ochrona danych osobowych - Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pile

 

Kontakt:

ul. Bydgoska 115, 64-920 Piła

tel. 67 353 19 00

faks numer  67 353 13 22

 

Komendant Powiatowyi Policji w Pile wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Adres mailowy:  iod.pila@po.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KPP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Data modyfikacji 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Robert Rak
Osoba modyfikująca informację:
Robert Rak
do góry