art. 225 par 1 KPA - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

art. 225 par 1 KPA

art. 225 par 1 KPA

ustawy z dnia 14.06.1960r.

Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz.U.. z 2017r poz. 1257 ze zm.)

 

 

 

 

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub  wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

 

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Metryczka

Data publikacji : 25.04.2018
Data modyfikacji : 07.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Robert Rak
Osoba modyfikująca informację:
Robert Rak
do góry